Archive for Şubat 2008

9. MEVLÂNÂ’NIN DÜNYASI

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

10. İRAN MİTOLOJİSİNDE ATEŞ -I-

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

11. İRAN MİTOLOJİSİNDE ATEŞ -II-

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

12. NÎMÂ ÇAĞININ DEVRELERİ

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

13. NÂDİR-İ NÂDİRPÛR

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

14. ÇAĞDAŞ FARS ŞİİRİNDE TÜRLER (YENİ)

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

15. EHRİMEN

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

16. ELEST

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

17. İRAN MİTOLOJİSİNDE SU, SU İLE İLGİLİ KUTSALLAR

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

18. ARDÂVÎRÂF VE ARDÂVÎRÂFNÂME

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

19. SİMORĞ

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

20. AHMED-İ ŞÂMLÛ

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

21. SEYF-İ FERĞÂNÎ

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

22. SÛZENÎ-Yİ SEMERKANDÎ

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

23. SİMNÂN

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

24. RÜSTEM-İ ZÂL

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

25. ZEBÎHULLÂH-İ SAFÂ

Posted by: nyildirim on Şubat 21, 2008

1. FARSÇA DİLBİLGİSİ, ANKARA 2010 (5. BASKI).

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

3. FARS EDEBİYATINDA KAYNAKLAR, ERZURUM 2008

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

4. FARSÇA CÜMLE BİLGİSİ, ANKARA 2008 (II. BASKI)

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

5. Gazneliler Dönemi İran Edebiyatı, Erzurum 1999.

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

6. FARS MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ, İSTANBUL 2008

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

26. İRAN DİLLERİ -I-

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

27. GRAMER TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

28. FURÛĞ-İ FERRUHZÂD VE ŞİİRİ

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

29. FERÎDÛN-İ MUŞÎRÎ VE ŞİİRİ

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

30. FARSÇA GRAMERİ’NİN TARİHİ SEYRİ

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

31. FARS EDEBİYATINDA HABSİYYE VE ŞEKVÂİYYE -III-

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008