Archive for the ‘KİTAPLAR’ Category

1. FARSÇA DİLBİLGİSİ, ANKARA 2010 (5. BASKI).

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

3. FARS EDEBİYATINDA KAYNAKLAR, ERZURUM 2008

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

4. FARSÇA CÜMLE BİLGİSİ, ANKARA 2008 (II. BASKI)

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

5. Gazneliler Dönemi İran Edebiyatı, Erzurum 1999.

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008

6. FARS MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ, İSTANBUL 2008

Posted by: nyildirim on Şubat 17, 2008